Colofon

De onderneming SPARTOO SAS

Vereenvoudigde Naamloze Vennootschap met een kapitaal van € 284 116.30, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 16 rue Henri Barbusse 38100 Grenoble, Frankrijk, in het handelsregister ingeschreven onder het nummer 489 895 821. BTW-nummer: FR26489895821.

Contact

Tel : 04.76.09.59.29
Directeur: Meneer Boris Saragaglia, CEO van SPARTOO SAS


Klantenservice

Tel: 085-888.30.19
van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Postadres

SPARTOO SAS
16 rue Henri Barbusse 38100 Grenoble


Site hosting SPARTOO.NL:

Iguane Solutions
Hoofdkantoor:
17 rue de Surène
75008 Paris
Tel.: +33(0)8.92.68.44.47

Elements graphiques

Fonts : Google Fonts, Font Awesome. Graphics : Drawkit.io